تعرفه های درج آگهی در سایت جت24 به صورت تواندار

توضیح : همه قیمت ها به ریال می باشد
نوع آگهییک ماهسه ماهشش ماهیکساله
توان دار1000003000006000001200000

تخفیف تعرفه ها :
یک ماه : 5% تخفیف
سه ماه : 10% تخفیف
شش ماه : 20% تخفیف
یکساله : 40% تخفیف