جت 24 آموزش آموزش زبان آموزش زبان فرانسه

آموزش زبان فرانسه

زبان فرانسه، زبان رسمی 29 کشور و از زبان های رسمی دفاتر سازمان ملل و بسیاری از سازمان های بین المللی است. زبان فرانسوی بعد از زبان انگلیسی دومین زبان محبوب در ایران است. الفبای زبان فرانسوی بر اساس الفبای لاتین است و بیست و شش حرف ساده دارد.