جت 24 صنعت آب و فاضلاب آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت چیست

با توجه به اهمیت آب در فرآیندهای صنعتی و مصارف گوناگون آن، تصفیه آب جهت بهره برداری بهتر ، انجام می گیرد.
به علت وجود نمک های محلول در آب، روزنه های غشای اسمز معکوس، دچار گرفتگی و رسوب می شوند. افزایش این رسوبات با گذشت زمان باعث می شوند جریان آب کاهش یابد. آنتی اسکالانت محلولی است که باعث کاهش اثرات این رسوب ها می شود. این محلول علاوه بر حذف رسوبات داخل ساختار ممبران، رسوبات چسبیده را نیز جذب می کند. آنتی اسکالانت  آلاینده ها را از داخل ممبران عبور داده ، این مواد را همراه پساپ از سیستم خارج می نماید و به همین دلیل باعث افزایش عمر مفید یک ممبران اسمز معکوس می شود. عمده ترین این رسوبات شامل کربنات کلسیم، سولفات کلسیم، سولفات باریم، سولفات استرانسیم می باشد که باعث می شوند کیفیت آب تولید شده کاهش یابد. محل تزریق آنتی اسکالانت در سیستم های آب شیرین کن به روش اسمز معکوس RO بعد از فیلتر شنی و کربنی و قبل از فیلتر میکرونی میباشد.
میزان ورودی آنتی اسکالانت به سیستم اسمز معکوس ، توسط نرم افزارهای شرکت سازنده دستگاه و با توجه به نوع آب ورودی تعیین می شود.

تولید کننده آنتی اسکالانت

فهرست بزرگترین واردکنندگان و تولیدکنندگان بهمراه قیمت آنتی اسکالانت اسیدی و قلیایی اصل و اورجینال در این بخش نمایش داده شده است.
جهت خرید آنتی اسکالانت استاندارد، برای مصارف صنعتی گوناگون ، ابتدا نیاز به مشاوره با تولید کننده آنتی اسکالانت وجود دارد. چراکه استفاده غلط از آن ، باعث می شود به مرور ممبران ها کیپ شوند و آب تولید شده دستگاه کم شود. همچنین میزان استفاده از آنتی اسکالانت بستگی به آنالیز آب و ظرفیت دستگاه دارد. از پارامترهای آنتی اسکالانت می توان رنگ ، دانسیته در دمای 20 درجه سانتی گراد ،  pH محلول کمتر از 3 را نام برد.