جت 24 صنعت راه و ساختمان اجرای کفسازی

اجرای کفسازی

مجری کف سازی صنعتی

هدف از کف سازی ایجاد سطحی ست که قابل استفاده برای کاربران مورد نظر ساختمان باشد. سطحی که علاوه بر زیبایی و دوام، از جهت ایمنی و استانداردهای ساختمانی تأیید شود. با توجه به کاربری کف، جنس و شکل کفسازی آن نیز متفاوت است. به عنوان مثال نحوه کف سازی سرویس بهداشتی در طبقات ساختمان با کف سازی زیرزمین متفاوت است.
کفسازی ساختمان ها
کف سازی باید با استفاده از مصالحی صورت گیرد که قادر به تحمل بارهای وارده ناشی از وزن مصالح و دیگر اجزای ساختمان، اسباب اثاثیه و افراد ساکن در ساختمان باشد. کف ها باید در مقابل ساییدگی مقاوم بوده و دارای حد مطلوبی از زیبایی باشند. همچنین در کف سازی ساختمان باید همواره به این نکته مهم توجه نمود که کف سازی باید با مصالحی انجام شود که امکان لغزش و سر خوردن بر روی آن ها حداقل باشد و تا حدودی عایق صدا بوده و نظافت آن به سهولت انجام گیرد.
اگر قصد سفارش اجرای کفسازی داشته و می خواهید معتبرترین و باتجربه ترین شرکت را در این زمینه را بیابید حتما از آگهی های این قسمت از سایت دیدن کنید. آگهی های این بخش شامل ارائه خدمات زیر خواهد بود:

  • طراح بتن سخت سایش مجری
  • اجرای کلیه کفسازیهای بتونی و اپوکسی
  • عاملیت فروش افزودنیهای بتن
  • اجرای کفسازی صنعتی
  • کف سازی سوله، بتن سخت، اپوکسی
  • بتن سخت،بتن ضدسایش،بتن ماله پروانه ای