جت 24 صنعت راه و ساختمان ایزوگام

ایزوگام

ایزوگام چیست

ایزوگام پوششی مقاوم از قیر و الیاف مصنوعی است که با گرما بر بستر بام چسبانده می شود و برای پوشاندن پشت بام،استخر و مانند آن است که مانع نفوذ آب شود.
به عبارتی نام بازرگانی گونه‌ای عایق آماده ضد نم و رطوبت برای پوشاندن پشت بام، استخر و مانند آن است.
عایق بندی رطوبتی ساختمان‌ها تا چهل سال گذشته به صورت سنتی، با آسفالت و قیر گونی انجام می‌گرفت .

ایزوگام | آگهی های مربوط به ایزوگام


کاربرد ایزوگام

ایزوگام عایق رطوبتی است که از فرآورده های نفتی و به صورت لایه ای تولید می شود و برای عایق کردن سطوحی چون پی،پشت بام و هر گونه سازه ی دیگر ، دیواره، کف و بام ساختمان‌ها و استخرها در مقابل نفوذ آب باران و رطوبت از برف و باران و نم از ایزوگام استفاده می شود.