جت 24 خدمات خدمات حمل و نقل باربری

باربری

باربری به منظور حمل و نقل و جابجایی کالا، اجناس و... است. باربری به شیوه های مختلفی صورت میگیرد. روش های  ترکیبی از شبکه‌های حمل و نقل و باربری وسایل نقلیه و بهره‌برداری، شامل پیاده رفتن، سامانه خودرو و بزرگراه ها، ترابری ریلی، و باربری از طریق دریا (کشتی ها، راههای آبی، و رفت و آمدهای هوایی) هستند.