جت 24 صنعت مواد شیمیایی و معدنی بسپار

بسپار

بسپار چیست

کلمه بسپار هم معنی کلمه پلیمر است. کلمه پلیمر از لحاظ لغوی دارای دو بخش است که در کنارهم معنای قسمت های بسیار می دهد و عبارت بسپار نیز از دوبخش تشکیل شده که شامل بسیار و پاره(قسمت) می باشد و درکل معنی مولکول های بزرگی با واحدهای بسیار را شامل می شود. هریک از این واحدها تکپار یا مونومر نام دارند. شما می توانید محصولات بسپار ارئه شده خود را در جت 24 معرفی کرده و یا در صورت نیاز به این محصولات آگهی نیازمندی خود را درج نمایید.

بسپارهای طبیعی و مصنوعی

بسپارها از لحاظ ساختار به دو نوع بسپار طبیعی و مصنوعی تقسیم می شوند. برخی از انواع بسپارها به شرح زیر می باشند:
پروتئین، چوب، کتین، لاستیک خام یا کائوچو،  پنبه ، کتان ، کاغذ و ... که از مواد اساسی بوده و در طبیعت موجود هستند و ازنوع بسپار طبیعی می باشند. همچنین از انواع بسپار مصنوعی شامل پلاستیک ها، الیاف های مصنوعی، چسب ها، شیشه و همچنین برای آشنایی بیشتر پلیمرهایی مانند ظروف آشپرخانه ،  دریچه های مصنوعی قلب، تاندونهای مصنوعی عضلات، پلاستیکی که در ماشین ها کاربرد دارند که ساخته دست بشر می باشند.

کاربرد پلیمر در صنایع مختلف

کارخانه های تولید الیاف مصنوعی و نساجی
کارخانه های تولید انواع روغن های صنعتی
کارخانه های تولید انواع ظروف پلاستیکی و وسایل لاستیکی
انواع اسباب بازی های موجود در بازار
تولیدات لوازم ورزشی همگی جزو واحدهای صنعت پتروشیمی می باشند.