جت 24 آموزش تدریس خصوصی تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

تدریس خصوصی دروس دانشگاهی

تدریس خصوصی کلیه دروس دانشگاهی فقط توسط اساتید باسابقه از دانشگاه های معتبر

در منزل یا محل کار دانشجو در تهران در رشته های مهندسی مانند کامپیوتر معماری، عمران

دروس رشته های پایه

دروس رشته های حسابداری صنعتی و مالی