جت 24 آموزش تدریس خصوصی تدریس خصوصی دروس رشته عمران

تدریس خصوصی دروس رشته عمران

آموزش های گام به گام مباحث و دروس شامل:

استاتیک- مقاومت مصالح1و2- تحلیل سازه ی 1و2- مکانیک خاک- مهندسی ترافیک و ترابری- معادلات دیفرانسیل و ریاضیات عمومی 1و2.

توسط کارشناسان ارشد و یا اساتید دانشگاه ها یا آموزشگاه های معتبر و مطرح