جت 24 آموزش تدریس خصوصی تدریس خصوصی دروس رشته مکانیک

تدریس خصوصی دروس رشته مکانیک

تدریس دروس تخصصی رشته مکانیک توسط اساتید مجرب و با سابقه و مدرسان آموزشگاه های معتبر

شامل آموزش دروس:

استاتیک ( ایستایی )

دینامیک

مقاومت مصالح

مکانیک سیالات

ترمودینامیک

انتقال حرارت

و ...