جت 24 خدمات خدمات بازرگانی ثبت شرکت

ثبت شرکت

لزوم ثبت شرکت

با گسترش روابط میان افراد ، قانون های حاکم بر روابط و مناسبات میان افراد نیز جدی تر و منسجم تر شده است. یعنی بسیاری از روابط که قبلا آزادانه و بدون قاعده و محدودیت برقرار بود، امروزه تحت نظر قوانین انجام می گیرد و از حالت اختیارات فردی خارج شده اند. ثبت شرکت نیز از همین قرار می باشد که قوانین خاصی برای آن در نظر گرفته شده است. بنا بر قوانین، هر شرکت داخلی و خارجی که تصمیم به فعالیت دارد، باید تقاضانامه ی ثبت خود را به صورت قانونی معرفی کرده و در صورت عدم ثبت، به رسمیت شناخته نشده و باید جزای نقدی و دیگر عواقب آن را متحمل شود.

موسسات ثبت شرکت

افرادی که قصد شرکت های بازرگانی دارند، شرکت مسئولیت محدود را انتخاب می کنند. این شرکت ها حداقل سرمایه را برای ثبت پرداخت می کنند. ولی مدت مسئولیت هیئت مدیره اینگونه شرکت ها نامحدود است مگر در حالت استثنا. شرکت هایی هم که سهامی خاص ثبت می شوند باید حداقل 3 عضو داشته باشد و اعضای آن به صورت اجباری باید متشکل از مدیرعامل ، رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس باشد.بغیر از ثبت شرکت های نام برده شده ثبت های دیگری نیز وجود دارند که براساس ویژگی های شرکت انتخاب می شوند. موسسات ثبت شرکت بسیاری وجود دارند که با بهره گیری از بهترین وکلای رسمی دادگستری و کارشناسان معاونت راهبردی، کلیه خدمات ثبتی و رتبه بندی شرکت ها را انجام می دهند. اگر شما نیز جزو موسسات ثبت شرکت می باشید آگهی معرفی خدمات خود را می توانید در این قسمت درج نمایید.