جت 24 خدمات خدمات چاپ و تبلیغات خودکار تبلیغاتی

خودکار تبلیغاتی

چاپ و تبلیغات روی خودکار های تبلیغاتی باید طوری باشد که در معرض دید مستقیم قرار گیرد و باعث جلب نظر دیگران شود. رنگ مناسب و جذاب می تواند در جلب توجه دیگران بسیار مفید واقع گردد. در حقیقت رنگ در انتخاب خودکار به عنوان هدیه تبلیغاتی بسیار مهم است.