جت 24 صنعت راه و ساختمان دیوار پیش ساخته

دیوار پیش ساخته

تولید دیوار پیش ساخته گچی

دیوار یا بلوک پیش ساخته گچی ، بلوک هایی مکعبی شکل هستند که دارای سطح کاملا صاف و موازی یکدیگر بوده و براحتی کنارهم قرار می گیرند. برای این کار این دیوارها دارای فاق یا زبانه هستند که بتوانند کنارهم قرار بگیرند. در کارخانه ها جهت تولید دیوار پیش ساخته از مخلوط آب و گچ ساخته می شوند که اندازه دانه های گچ آن نسبت به گچ های معمولی استفاده شده در ساختمان ریزتر است. بلوک یا دیوار پیش ساخته گچی طبق استانداردهایی ، با توجه به کاربردشان به صورت رنگی ساخته می شوند.

قیمت دیوار پیش ساخته

جهت ساخت دیوارها و تیغه های غیر باربر، از دیوار پیش ساخته استفاده می شود. این دیوار ها را به صورت موزاییکی کنارهم نصب کرد و دیوارهای غیر حمال در ساختمان ایجاد کرد. همچنین جهت پوشش های مستقل دیوار و یا جهت محافظت ستون ها یا برای چاه آسانسور و چاه های تاسیسات در مقابل آتش استفاده می شوند. قیمت دیوار پیش ساخته نیز با توجه استقبال زیاد از این محصول بسیار بصرفه تر از سایر مصالح ساختمان می باشد. این دیوارها باید مطابق استاندارد ساخته شوند. این استانداردها شامل دو رده مقاومتی ، سه رده چگالی ، سه رده جذب آب می باشند. انواع دیوار پیش ساخته گچی با استفاده از دستگاه های تمام اتوماتیک در دونوع سبک و سنگین که دارای مقاومت بالایی هستند، تولید می شود. برخی پارامترهای رعایت شده در ساخت دیوار گچی اعم از :

  • مقاومت فشاری
  • مقاومت خمشی
  • مقاومت در برابر ضربه
  • انتقال حرارت در زمان آتش سوزی
  • میزان مقاومت در برابر صوت