جت 24 صنعت راه و ساختمان سازه نگهبان

سازه نگهبان

اجرای سازه نگهبان

در بسیاری از پروژه های ساختمانی لازم است که زمین به صورتی خاکبرداری شود که جداره های آن قائم یا نزدیک به قائم باشد. این کار ممکن است به منظور احداث زیر زمین ، کانال ، منبع آب و .. صورت گیرد. فشار جانبی وارد بر این جداره ها ناشی از رانش خاک بر اثر وزن خود آن ، و نیز سر بار های (surcharge) احتمالی روی خاک کنار گود می باشد. این سربارها می توانند شامل خاک بالاتر از تراز افقی لبه ی گود ، ساختمان مجاور ، بارهای ناشی از بهره برداری از معابر مجاور و ... باشند. به منظور جلوگیری از ریزش ترانشه و تبعات منفی احتمالی ناشی از این خاکبرداری ، سازه های موقتی را برای مهار ترانشه اجرا می کنند که به آن سازه نگهبان (retaining structures;support systems) می گویند.
اگر به خدمات اجرای نیلیبنگ ، مقاوم سازی گود ، سازه نگهبان با سرعت بالا و کیفیت مطلوب توسط تیم مجرب و حرفه ای نیاز دارید و می خواهید در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه عملیات مطلوب انجام شود، حتما از آگهی های این بخش بازدید نمایید. شرکت های آگهی دهنده در این بخش، جهت گودبرداری تضمینی و اجرای شمع های کوبیدنی بتنی و فلزی در زمین های سست ، تقویت بستر، تحکیم و تثبیت سازه های در حال نشست، اجرای شمع های کوبیدنی بتنی و فلزی در زمین های سست  اجرای عایق کاری ساختمانها در طبقات زیر سطح آب زیر زمینی در حین ساخت، با تیم اجرایی حرفه ای می توانید از آگهی ها، بهره برده و با یک تماس از خدمات مشاوره و اجرای کار بهره مند شوید.