جت 24 صنعت راه و ساختمان سقف یوبوت

سقف یوبوت

یوبوت چیست

قالب های یوبوت داخل دال های بتنی قرار میگیرند. که با این کار حفره‌های خالی در داخل دال در میان آن ایجاد می شود و بتن ناکارآمد حذف می شود. درواقع این قالب ها خاصیت سازه ای نداشته و تنها برای پر کردن حفره های بتنی استفاده می شوند. این قالب ها از میان بتن دیگر خارج نمی شوند و همانجا می مانند در نتیجه به انها قالب های ماندگار نیز گفته می شود. از مزایای سقف یوبوت ، کاهش میزان صوت حرارت و لرزش انتقالی است و ایجاد امکان ستون گذاری نامنظم و یا بازشوهای نامنظم نیز توسط قالب های یوبوت فراهم می شود.

اجرای سقف یوبوت

سقف یوبوت درواقع ازترکیب بتن، میلگرد و قالب هایی ازجنس پلی پروپیلن ساخته می شود. استفاده از سقف یوبوت در دهانه های بلند حتی با بیش از بیست متر بسیار کاربرد دارد . همچنین در مصرف آرماتور و بتن و میلگرد نیز باعث کاهش مصرف می شود. سقف یوبوت دارای دو دال بالا و پایین است که جهت افزایش تحمل سقف در برابر زلزله استفاده می شود. از ویژگی آن احاطه شدن کامل توسط بتن و شبکه های میلگرد سقف است . یوبوت ها دارای سایزهای مختلفی بوده و می توان توسط آن استفاده از تیرهای آویزدار را حذف کرد. جهت اجرای سقف یوبوت ، ابتدا قالب بندی زیرین دال که می تواند از جنس چوب، پلی وود، فلز و یا کارتن پلاست باشد، انجام می گیرد. برای استفاده از یوبوت هنگام نصب آرماتور، باید جوری بسته شود که امکان قرار گرفتن حداقل یک میلگرد در بین قالب های یوبوت قرار گیرد و درنهایت قالب های یوبوت مطابق نقشه‌های اجرایی بر روی سقف چیده می شوند. سپس مرحله بتن ریزی انجام می شود. هنگام اجرای سقف یوبوت ، از وارد آوردن بار بیشتر خودداری کنید.