جت 24 صنعت لوازم صنعتی سیم برش

سیم برش

فروش سیم برش

کلیه خدمات مقاوم سازی ساختمان آزمایشهای مخرب و غیر مخرب برش بتن توسط مغزه گیری، والسا، سیم برش و سایر تجهیزات توسط شرکت های مطرح و معتبری انجام می شود که فهرست آنها را در این بخش مشاهده می کنید. تولید انواع سیم برش که در برابر کشش ،خستگی، شوک و تنش های فیزیکی دارای مقاومت بسیار بالایی بوده و با بهترین مارک اروپایی قابل رقابت است در این بخش معرفی شده که می توانید با صاحبان و تولید کنندگان آنها تماس حاصل نمایید و سفارش خود را نهایی کنید. این محصولات دارای تاییدیه از اروپا می باشند که توسط تولید کننده هنگام فروش سیم برش ، ارائه می شود.
یکی از مواردی که در بکارگیری سیم برش الماسه باید در نظر داشت توجه سیستم درزه ها وشیب آنها و ویژگی های لایه ها می باشد. از مهمترین کارها تعیین محل حفر، ارتباط چالها با یکدیگر، تعیین محل چال با توجه به درزه ها و شکستگی ها و سطوح موجود در سنگ و نیز با توجه به گونیا بودن سنگ صورت می پذیرد. جهت و میزان حفاری با توجه به سطوح آزاد سنگ (جبهه آزاد) مشخص می گردد. . در نخستین مرحله کار حفر ،چال قائمی به فاصله معین از سطح آزاد سنگ (جبهه آزاد) حفر می گردد. این فاصله به میزان ارتفاع پله وابعاد کوپ بستگی دارد. عمق چال بایستی کمی بیش از ارتفاع پله باشد. سپس در افق کف کارگاه دو چال که کاملا در یک افق قرار دارند و نسبت به هم عمودند، عمود بر چال قائم حفر می شوند که در نتیجه این سه چال بصورت یک کنج قائم همدیگر را قطع می کنند.