جت 24 صنعت راه و ساختمان صاعقه گیر

صاعقه گیر

صاعقه گیر الکترونیکی

صاعقه گیر در واقع به این صورت عمل می کند که دقیقا قبل از رخ دادن صاعقه ، به طور طبیعی محتوای الکتریکی اتمسفر افزایش پیدا می کند. واحد جرقه زن این تغییر را متوجه می شود و در این هنگام صاعقه گیر الکترونیکی ، انرژی موجود در هوای متلاطم را در خود جمع می کند. در نهایت واحد جرقه زن این به تخلیه بار الکتریکی خازنها می پردازد و به این صورت هوای اطراف را یونیزه می کند.

نمایندگی های فروش صاعقه گیر

شما می توانید با مشاهده آگهی های صاعقه گیر با فهرست مجریان تخصصی سیستم های صاعقه گیر آشنا شوید و جهت اجرای سیستم صاعقه گیر با آنها تماس بگیرید. اکثر نمایندگی های فروش صاعقه گیر دارای تجارب حرفه ای و سوابقی طولانی بوده و در زمینه حفاظت ثانویه فعالیت های چشمگیری داشته اند. هنگام استفاده از صاعقه گیر ، حفاظت در مقابل برخورد مستقیم صاعقه و حفاظت در مقابل ضربات ولتاژ ناشی از صاعقه یا سوئیچینگ را باید درنظر داشت که علاوه بر خدمات نصب ، راه اندازی و کابل کشی انواع صاعقه گیر ها ، توسط مجریان این سیستم کنترل می شود. به طور کلی در کلیه مجتمع های مسکونی، برج ها و ساختمان ها و جایگاه های سوخت می توان جهت حفاظت در مقابل صاعقه ، از سیستم های صاعقه گیر استاندارد جهت حفاظت داخلی یا ثانویه استفاده کرد.