جت 24 صنعت لوازم صنعتی فراورده های نسوز

فراورده های نسوز

خرید و فروش فراورده های نسوز

جهت فروش کلیه فرآورده های نسوز، می توانید در این سایت آگهی خود را درج کنید تا در سریعترین زمان توسط خریداران و متقاضیان خرید مشاهده شده و بتوانند جهت خرید با شما تماس بگیرند. برای کلیه فعالان تامین و توزیع کننده انواع مواد نسوز ساختمانی، شیمیایی، معدنی، صنعتی و همچنین واردکنندگان انواع فرآورده های نسوز در صنایع مختلف، امکان درج آگهی وجود دارد. درنتیجه چنانچه به خرید و فروش انواع مواد نسوز مشغول هستید می توانید در سایت آگهی خود را درج نمایید تا در این بخش مشاهده شود. از جمله موارد زیر:
خرید و فروش اجر نسوز ضایعاتی
نسوزهای صنعتی از قبیل واشر های نسوز
کلید های چراغدار و سیم نسوز
عایق های نسوز
مصالح ساختمانی و شیمیایی نسوز مانند خاک نسوز
و...
انواع فراورده های نسوز اعم از مصالح ساختمانی و شیمیایی صنعتی نسوز را می توان به تامین و توزیع کننده انواع گروه های زیر دسته بندی کرد:

  • ملات های نسوز
  • خاک های نسوز آلومینا
  • خاک های نسوز سیلیسی
  • سیمان های نسوز و سایر مواد کلسیم آلومینیات
  • منسوجات نسوز مانند الیاف
  • مواد شبمیایی نسوز مانند چسب، پرلیت و رنگ
  • صفحات و قطعات نسوز مانند بردهای سرامیکی
  • گچ های نسوز شامل گچ و پلاستر