جت 24 صنعت دامداری و کشاورزی فروش تخم بلدرچین

فروش تخم بلدرچین

خرید و فروش تخم بلدرچین

شرکت های راائه دهنده خدمات خرید و فروش نقد و تضمینی تخم و گوشت بلدرچین را در جت 24 مشاهده کنید. همچنین فهرست شرکت های خدمات وابسته اعم از تولید قفس های نیمه اتوماتیک و اتوماتیک را علاوه بر فروش تخم بلدرچین در این قسمت مشاهده می کنید.
از دیگر خدمات و محصولات مرتبطی که ممکن است بدنبال آن باشید:
تولید و فروش انواع دستگاه های جوجه کشی فول دیجیتال
فروش تخم نطفه دار تمام پرندگان
فروش انواع دستگاه جوجه کشی بلدرچین
تخم مرغ خوراکی ونطفه دار
فروش تخم نطفه دار بلدرچین نژاد باب وایت ژاپنی
فروش جوجه بلدرچین
شانه تخم بلدرچین
فروش قفس بلدرچین
و ...

جوجه کشی بلدرچین

تخمگذاری بلدرچین ها از بعد از ظهر شروع و در غروب پایان می پذیرد که بر اساس فصل ، شرایط آب و هوائی و برنامه کاری جمع آوری تخم ها چندین بار در طول این مدت صورت می پذیرید . دمای مناسب محل ذخیره سازی تخم ها ۱۵.۵ – ۱۲.۵ درجه سانتیگراد و با رطوبت ۸۰ – ۷۵ % می باشد که این شرایط برای ذخیره تخم ها در مدت زمان ۷ – ۵ روز است . قبل از قرار دادن تخم ها در داخل در دستگاه ستر باید تخم های آلوده را به وسیله کاغذ سمباده یا پارچه پشمی سفت به آرامی تمیز و در محلول گرم ( ۴۳.۳ درجه سانتیگراد ) ضدعفونی کرد . سپس آنها را در دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد و رطوبت ۷۵ % به مدت ۲۰ دقیقه به نسبت ۲۰ گرم پرمنگنات پتاسیم و ۴۰ سی سی فرمالین گازدهی می نمایند . سپس تخم ها را در داخل دستگاه ستر قرار می دهند .