جت 24 صنعت راه و ساختمان فروش دستگاه حفاری

فروش دستگاه حفاری

خرید و فروش انواع دستگاه حفاری

قدرت و میزان توانایی حفاری درعمق های مختلف دستگاههای مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. چنانچه قصد خرید دستگاه حفاری داشته باشید باید به طور کامل از ویژگی های آن مطلع شوید و سپس آن را خریداری نمایید. فروش دستگاه حفاری برای مصارف معادن و حفاری ژئوتکنیک انجام می شود و معمولا تمامی ویژگی های آن شامل برند موتور و تعداد سیلندر یا قدرت حفاری و طول دکل آن در آگهی ها شرح داده می شود. همچنین در این بخش آگهی های خرید یا فروش انواع دستگاههای معدنی و صنعتی جهت وینچ ها و نیز لودرهای تونلی و کلیه ماشین آلات مرتبط و نیز واردات و فروش انواع تجهیزات حفاری را مشاهده می کنید.

مجموعه وظایف کارکنان یک دستگاه حفاری خشکی،برچیدن و برپایی،نگهداری،سرویس،تعمی ر و راه اندازی دستگاه حفاری و نیز اجرای روزمره عملیات حفاری است.بر حسب شرایط و نوع عملیات حفاری چاه گروه های دیگری در مقاطع مختلف در سر چاه حضور یافته و با همکاری کارکنان اصلی دستگاه حفاری،عملیات خاصی نظیر جداره گذاری و سیمان کاری،نمودار گیری،آزمایش و غیره را انجام می دهند.در انواع دیگر دستگاه های حفاری وظایف و مسئولیت های دیگری وجود دارد.مثلا در دستگاه های حفاری دریایی،مسئول حفظ تعادل(Barge Captain) و مسئول حفظ تعادل دستگاه در زمان جابجایی(Jack Man)،مسئول جابجایی دستگاه حفاری از محلی به محل دیگر و استقرار آن هستند. هر دستگاه حفاری 4 نوبت کاری دارد که بر اساس طرح اقماری دو هفته کار،دو هفته استراحت،تعویض می شوند. روی دستگاه حفاری معمولا سه نفر به عنوان کارگر سکو کار می کنند.وظیفه اصلی آنها کمک به حفار برای اجرای عملیات حفاری است.از جمله وظایف آنها کار با آچار های مخصوص لوله های حفاری است.معمولا افراد تازه وارد دستگاه حفاری،کار خود را به عنوان کارگر سکو آغاز می کنند.