جت 24 صنعت مواد شیمیایی و معدنی فروش روغن کمپرسور

فروش روغن کمپرسور

فروش انواع روغن کمپرسور

جهت خرید انواع این محصول از وارد کنندگان و فروشندگان معتبر و با سابقه درخشان، در کوتاهترین زمان آگهی های درج شده را مشاهده کنید. همچنین اگر در زمینه فروش روغن کمپرسور و خدمات مرتبط که در ذیل برخی از آنها نام برده شده است، فعالیت می کنید، آگهی مربوط به خدمات خود را جهت آشنایی مشتریان و متقاضیان بیشتر، درج نمایید.

  • عرضه کننده روغن و گریس شل
  • روغن کمپرسور های هوا
  • تامین روغن کمپرسور سردخانه
  • قطعات و تجهیزات مصرفی کمپرسورهای هوای فشرده

بطور کلی براي کمپرسورها از روغن هایی متنوعی استفاده می گردد دارای ویسکوزیت های مختلف که می توان از روغن هاي کمپرسور، موتور، توربین و روغن هاي کمپرسور تبریدي نام برد. روغن هاي هرکدام بنا به ویژگی هاي خاصی که دارند می توانند در برخی از انواع کمپرسورها کارایی داشته باشند. کمپرسورها را بر پایه ویژگی یکی از موارد بسیار مهم در کمپرسورها استفاده از روغن کمپرسور مناسب در آنها است. روغن کمپرسور نیز مانند روغنهاي دیگر از دو بخش اصلی روغن پایه و مواد افزودنی تشکیل شده است که روانکاري، خنک کاري، آب بندي وجلوگیري از خوردگی و سایش از مهمترین وظایف عمومی این روغن ها به شمار می روند.
همانطور که می دانیم در کمپرسورها یکی از عوامل مهم  روغنکاري آن با روغن مناسب می باشد
و عملیات روغنکاري باید با دماي مناسب روغن انجام شود.