جت 24 صنعت ماشین آلات صنعتی فروش پمپ وکیوم

فروش پمپ وکیوم

آگهی های فروش پمپ وکیوم

کلیه آگهی های مربوط به پمپ وکیوم را در این قسمت مشاهده می کنید. آگهی ها شامل فروش انواع ذغال های پمپ وکیوم ،فهرست فروشنده انواع پمپ های مکش، خلا، وکیوم در قدرت ها و ابعاد مختلف، تیغه های گرافیتی پمپ وکیوم آلمانی ، پمپ وکیوم روغنی، فروش پمپ وکیوم آب در گردش ، مشاوره رایگان جهت خرید پمپ وکیوم، خدمات فنی و مهندسی از جمله انجام تعمیرات تخصصی روی پمپهای وکیوم ، بلوئر هوا، پمپ وکیوم خشک تایوان طراحی، ساخت و تعمیر انواع پمپ می باشند و شما می توانید کلیه خدمات مطرح شده را به راحتی تنها با یک تماس دریافت کنید.

پمپ وکیوم

پمپ وکیوم یا پمپ خلاء برای کاهش فشار گاز در یک حجم معین و به عبارت دیگر برای کاهش چگالی گاز به کار میروند.  بنابراین لازم است که ذرات گاز از حجم برداشته شوند. اساساً دو دسته پمپ وکیوم وجود دارد:

پمپهای وکیوم که توسط آنها، ذرات گازی که از حجم برداشته شده، در طول یک یا چندین مرحله متراکم سازی، پمپاژ میشود و به فضای اتمسفر، بیرون رانده میشود.  ذرات گاز بوسیله جابجایی یا انتقال ضربه پمپاژ میشوند.

پمپهای وکیوم که در آنها، ذرات گاز که میخواهیم برداشته شوند، چگالیده شده و یا به شکلی، مثلا شیمیایی، به سطح یک جامد مقید میشوند، که این سطح خود بخشی از مرز حجم مورد نظر را تشکیل میدهد.