جت 24 لوازم لوازم خانگی فر پیتزا

فر پیتزا

هر فر پیتزا منابع مختلفی برای تامین توان مورد نظر خود نیاز دارد بنابراین زمان پخت در هر کدام از انواع آن متفاوت می باشد. در اکثر مواقع فر پیتزا در ابعاد بزرگ و در رستوران ها استفاده میشود که انواع مختلفی مانند: فر کانوایری، فر پیتزای آجری، فر پیتزای طبقه ای، فر پیتزای کنوکسیونی دارد.