جت 24 اتومبیل قطعات و لوازم یدکی خودرو فیوز پراید

فیوز پراید

جعبه فیوز پراید

هر یک از سیم هایی که در جعبه فیوز پراید وجود دارند در واقع فیوز یک قسمتی می باشند. هنگامی که چراغ چک موتور روشن شود شما می توانید با قطع و وصل کردن سیم وسطی در جعبه فیوز ، سیستم کامپیوتر خودرو را ریستارت کنید. غیر از این فیوز ، فیوزهای دیگری نیز در جعبه فیوز قرار دارند که هرکدام برای قسمت خاصی می باشد. به علت تعدد فیوزهای رنگی ، شما می توانید جدول رنگ و مصرف آمپر فیوز پراید را چک و از روی آن در صورت پیش آمدن مشکل، موقعیت فیوزی که سوخته را تشخیص داده و آن را تعویض کنید. البته قبل از تعویض فیوز دقت داشته باشید که فیوز شل نشده باشد و در جای خود به صورت صحیح قرار گرفته است و حتما چک کنید که جریان عبوری از هر فیوزی مطابق با آمپراژ مشخص شده باشد و در نهایت سوخت فیوز را عیب  یابی کرده و فیوزی سالم با آمپراژ درست به جای آن قرار دهید.

فیوز چراغ جلو پراید در جدول

در جدول مربوط به فیوزهای داخل جعبه فیوز پراید ، فیوز آبی رنگ با آمپراژ 15 آمپر مربوط به فیوز چراغ جلو می باشد.

تعویض فیوز سوخته پراید

سوختن فیوز معمولا به دو دلیل رخ می دهد. یک دلیل، قطع و وصل شدن های مکرر جریان ممکن است در طولانی مدت باعث سوختن فیوز بشود. دلیل دیگر بخاطر عبور جریان بیش از حد مجاز می باشد. در هر دو حالت ، شما نیاز به تعویض فیوز اصلی پراید خود خواهید داشت. هنگام تعویض دقت داشته باشید فیوزهای با ظرفیت بالاتر از حدمجاز توصیه نمی شود و در این حالت ممکن است به تجهیزات الکتریکی مربوطه آسیب جدی وارد شود و یا حتی باعث آتش سوزی بشود.