جت 24 خدمات خدمات مشاوره مهاجرت به استرالیا

مهاجرت به استرالیا

مهاجران به کشور استرالیا با اخذ اقامت دائم از بدو ورود، در این کشور زندگی، کار و تحصیل دارند. با دریافت ویزای استرالیا، شخص از مزایای دیگر این کشور (طرح درمان ملی) بهره مند می شود. همچنین افراد می توانند با کسب شرایط لازم، درخواست شهروندی استرالیا را بدهند.