جت 24 خدمات خدمات مشاوره مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

کانادا کشوری با سیاست باز مهاجر پذیری است که بیش از 34 گروه قومی مختلف در آن ساکن هستند.

10 کشور اول مبدا عبارتند از چین، هند، فیلیپین، پاکستان، امریکا، انگلستان، کره جنوبی، کلمبیا و سری لانکا

شما میتوانید با استفاده از یک یا چند روش مختلف برای مهاجرت به کانادا از این موقعیت استفاده کنید.البته انتخاب بهترین روش بسته به شرایطتان از اهمیت به سزائی برخوردار است.