جت 24 صنعت مواد شیمیایی و معدنی پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید

فروش پلی آلومینیوم کلراید

پلی آلومینیوم کلراید به طور گسترده ای به عنوان جایگزینی برای دو منعقد کننده قدیمی سولفات آلومینیوم و کلروفریک در کشورهایی مانند کانادا، چین، ایتالیا، فرانسه و انگلستان مورد استفاده قرار می گیرد. فروش پلی آلومینیوم کلراید در ایران نیز کاربرد بسیاری دارد. این ماده در حالت مایع دوزمصرفی پایین تری داشته و بدون ایجاد رسوب در سیستم در دو گرید خوراکی و صنعتی تولید و بفروش می رسد. همچنین این محصول را می توان توسط شرکت های وارد کننده، در انواع خارجی و پلمپ و بسته بندی شده در کشورهای تولید کننده که دارای تائیدیه مصرف نیز می باشند، خریداری نمود.  پلی آلومینیوم کلراید در صنعت کشاورزی نیز کاربرد دارد.
پلی آلومینیوم کلراید(PAC) کاربرد موفقیت آمیزی در فرآیند تهیه آب آشامیدنی و تصفیه پساب و همچنین از اوایل دهه 70، در فرآیند ساخت کاغذ داشته است. جایگزینی PAC بجای آلومینیوم سولفات بعنوان کواگولانت در تصفیه آب آشامیدنی و پساب با لحاظ تکنیکی و اقتصادی کاملا ارجحیت داشته و دارد. به علت عدم شناخت کافی از PAC و امتیازات آن، استفاده از PAC در خارج از کشورهای پیشرفته فراگیر نشده و همچنان استفاده از آلومینیوم سولفات و کلرورفریک همراه آهک مرسوم است. بازده بالای PAC در فلوکولاسیون تولید آلودگی کمتری در مقایسه با آلومینیوم سولفات می کند. کاهش ناخالصی های آلی و میکروبیولوژیکی عمدتا کار اضافی را نه فقط در سیستم فیلتراسیون، بلکه در مراحل تصفیه نهایی (Down stream) نظیر میکروب زدائی و اکسیداسیون، تخفیف می دهد.