جت 24 صنعت راه و ساختمان پوشش سقف سوله

پوشش سقف سوله

فروش انواع پوشش سقف سوله

فهرست کلیه شرکت های فعال در زمینه شیروانی کوبی و پوشش سقف شیروانی و کلیه خدمات وابسته و مرتبط را در این بخش مشاهده می کنید. اگر قصد خرید یا فروش سوله نو و دست دوم دارید حتما آگهی خود را درج نمایید تا در این قسمت نمایش داده شود. چنانچه در زمینه پوشش سقف سوله و زمینه های ذیل فعالیت می کنید و آگهی آن را درج نمایید در این بخش نمایش داده خواهد شد:

  • شیروانی کوبی پوشش سقف همراه با مصالح شیروانی
  • فروش سوله نو و سوله دست دوم
  • طراحی و اجرای سوله
  • ساخت و نصب سوله
  • ساخت اسکلت طبقاتی به همراه پوشش سقف
  • فروش انواع ساندویچ پانل
  • تهیه و اجرای پوشش سقف سوله صنعتی وکارگاهی و سقف های شیبدار

نقشه های اجرائی و نقشه های جزئیات و اجزا محصول در مورد اسکلت می بایستی در مورد هر قرار داد بطور جداگانه تهیه گردد و دستور ساخت صادر شود. بازرسی فنی و کنترل مرغوبیت نیز به عهده نمایندگان طراحی است.طراحی می تواند توسط افراد شرکت با کمک نرم افزار Safe، Etabsو Sap2000 صورت پذیرد و یا در برخی موارد توسط افراد متخصص و یا شرکت های مشاوره انجام گیرد. نقشه های اجرائی فونداسیون ها نیز توسط طراحان شرکت تهیه و برای اجرای آن به خریدار تحویل می گردد. طبق استاندارد سازمان برنامه برای شیب تا ۲۰ در صد در ایران میزان بار برف به چهار بخش تقسیم می شود: ۲۵، ۹۰، ۱۵۰ و ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع. اکثریت سفارشات برای بار برف ۱۵۰ کیلوگرم بر متر مربع فرض شده است. بر اساس استاندارد سازمان برنامه فشار باد در مناطق مختلف ایران تا حدود ۹۲ کیلوگرم بر متر مربع نمایش داده شده است.